BANTUAN

Sekiranya anda memerlukan bantuan mengenai penggunaan Sistem Maklumat Syarikat Negeri (SCIS), sila hantarkan mel kepada kami di alamat berikut :
 

PENGGUNAAN SISTEM (Bahagian Pengawasan Agensi Awam & Pelaburan Negeri, Kementerian Kewangan Sabah)
 
  PUAN FARIDAH HJ.JAAFAR
  Faridah.Jaafar@sabah.gov.my

  ENCIK JOSEPH KANSUNG
  Joseph.Kansung@sabah.gov.my

  ENCIK JAMES KILONG
  JamesGuntaba.Kilong@sabah.gov.my

  PUAN JENNY BARANTING
  Jenny.Baranting@sabah.gov.my
  PUAN SHARIFAH ERNIEY MALAI MANSOR
  SharifahErniey.MalaiMansor@sabah.gov.my
  ENCIK ZULKARNAIN BIN ZAINI
  Zulkarnain.Zaini@sabah.gov.my

MASALAH TEKNIKAL:
  PUAN D ROSNAH AG BAHAR
  DgRosnah.AgBahar@sabah.gov.my

  PUAN KAREN SIGAWAL
  Karen.Sigawal@sabah.gov.my

  PUAN SITI HASNIZAH BINTI HASSAN
  SitiHasnizah.Hassan@sabah.gov.my